Stand van zaken derde burgerzonnecentrale Marin op Zon -II

Na de 200 kW zonnecentrale van Coöperatie Wageningen op Zon en de 300 kW zonnecentrale van Coöperatie Marin op Zon is er op het dak van het Offshore Bassin nog ruimte voor een nieuwe burgerzonnecentrale van 250 kW die gerealiseerd gaat worden door Coöperatie Marin op Zon-II.

Inmiddels is de voorinschrijving voor de zonnestroomdelen overtekend. De de SDE+ subsidie van het rijk is toegekend. De subsidieaanvraag burgerparticipatie bij de provincie Gelderland is inmiddels ook toegekend. We verwachten dat we ook voor deze centrale een positieve businesscase kunnen opstellen. Als alle voorbereidingen op tijd kunnen worden afgerond, kan per 20 juni de definitieve inschrijving  plaatsvinden en kunnen de bouwwerkzaamheden dit najaar uitgevoerd worden.
De toewijzing van zonnestroomdelen geschiedt met voorrang aan medewerkers van Marin, dan met voorrang aan voorinschrijvers en op volgorde van datum van voorinschrijving.

luchtfoto zonnecentrales marin