HOE WERKT HET?

 • Een groot zonne-energiesysteem wordt opgesplitst in zonnestroomdelen.
 • U koopt één of meer zonnestroomdelen om uw eigen stroom op te wekken.
 • Een zonnestroomdeel levert jaarlijks gemiddeld 220 kWh op, de opbrengst van een zonnepaneel (een gemiddeld huishouden verbruikt 3500 kWh).
 • De gerealiseerde opbrengsten worden naar rato van uw deelname aan u uitgekeerd.
 • De totaal opgewekte stroom is live te volgen via internet.
 • U wordt lid van energiecoöperatie Marin op Zon I of II en bent mede-eigenaar van het zonnestroomsysteem.

WAAROM MEEDOEN?

 • 100% duurzaam: u wekt lokaal groene stroom op
 • Jaarlijks rendement op uw investering in zonnestroomdelen

WAT GEBEURT ER MET MIJN STROOMPRODUCTIE?

 • Uw coöperatie Marin op Zon I of II verkoopt de geproduceerde stroom aan Marin. De coöperatie ontvangt aanvullend over de geproduceerde stroom een exploitatiesubsidie (SDE+) van het Rijk. De netto opbrengst uit de verkoop van stroom en subsidie wordt jaarlijks naar rato van aantal zonnestroomdelen door de coöperatie uitbetaald aan de leden.
 • Als u naast uw investering in lokale duurzame stroomopwekking ook zelf lokale duurzame stroom wil inkopen dan kan dat via OM | Nieuwe Energie. OM is een duurzame en coöperatieve energieleverancier. Als u overstapt naar OM maak dan gebruik van de Marin op Zon overstappagina’s:
  voor Marin op Zon I:   aanmelden.samenom.nl/MarinOpZonEen
  voor Marin op Zon II:  aanmelden.samenom.nl/MarinOpZonTwee
 • Voor leden die klant worden van OM | Nieuwe Energie krijgt de coöperatie een jaarlijkse vergoeding die ten goede komt aan het jaarlijkse rendement dat wij uitkeren aan onze leden. Overstappen op OM | Nieuwe Energie is niet verplicht.
 • Voor alle leden worden de opbrengsten dus jaarlijks via de coöperatie uitgekeerd en niet via de energierekening.