Opbrengst volgens verwachting

De zonnecentrale van Coöperatie Marin op Zon is in bedrijf sinds 10 november 2017. In totaal is tot en met 25 sept 2018  253.000 kWh geproduceerd. Ondanks de storing in juli is tot nu toe 2% boven de verwachte opbrengst bij gemiddelde zoninstraling geproduceerd. In totaal is het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 84 huishoudens opgewekt. Daarmee wordt naar verwachting ruim meer duurzame zonnestroom opgewekt dan dat al de 77 leden van de coöperatie jaarlijks gebruiken. De totale en actuele opbrengst is online te volgen op onze site. In onderstaande grafieken is de verwachte productie door het jaar heen (bij een gemiddeld zonaanbod) vergeleken met de actuele productie van onze zonnecentrale. Daaruit blijkt dat de opbrengst van onze zonnecentrale boven verwachting is. MOZ opbrengst grafiek cumulatief
 MOZ opbrengst grafiek maand