Waarom zon-delen net zo interessant zijn als zonnepanelen op eigen dak

zon-delen van wageningen op zonne-energieWe krijgen van verschillende aanmelders de vraag naar de kosten en baten van zon-delen. Op dit moment werken we nog aan de uitwerking daarvan. Op korte termijn willen we daar een goed inzicht in geven.  Er zijn nog wat kostenposten die nader uitgezocht dienen te worden. Maar we hebben hier natuurlijk al wel aan gerekend. Deze berekeningen laten zien dat het investeren in zonnestroomdelen net zo interessant kan zijn als investeren in zonnepanelen op eigen dak omdat:

  • Er sprake is van de belastingkorting van 9 eurocent per kWh voor de deelnemers
  • Door samen te investeren in een groot zonne-energiesysteem is er sprake is van schaalvoordeel. Het systeem is relatief goedkoop.
  • De provincie Gelderland heeft een subsidieregeling voor collectieven van meer dan 50 personen die gezamenlijk investeren in decentrale duurzame energieopwekking.