Voorinschrijving zonnecentrale Wageningen mogelijk

formulierParticulieren kunnen nu zonnestroomdelen reserveren van een zonnecentrale die coöperatie Wageningen op Zon wil realiseren op het dak van de wetenschappelijke instelling in Wageningen. Uiteindelijk wordt op volgorde van inschrijving toegewezen.

We starten deze voorinschrijving omdat:

  • We willen weten hoeveel deelnemers we kunnen verwachten en hoeveel zonnestroom deze deelnemers gezamenlijk willen opwekken
  • We investeringssubsidie van de provincie Gelderland willen aanvragen. De subsidie is belangrijk om een aantrekkelijk aanbod te kunnen doen. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is een minimaal aantal van 50 deelnemers nodig.
  • De realisatie steeds zekerder wordt.

De ontwikkeling van het project is in volle gang, maar de overeenkomsten voor gebruik van het dak voor lange tijd en de afspraken met een energieleverancier zijn nog niet definitief. Meer informatie over de huidige status vindt u hier, de uiteindelijke voorwaarden kunnen nog wijzigen. Voordat u verplichtingen aangaat zullen we u uitgebreid informeren en een informatieavond organiseren.

We hebben 800 zonnestroomdelen ter beschikking. Eén zonnestroomdeel levert jaarlijks gemiddeld 225 kWh (de opbrengst van één zonnepaneel). Met 15 zonnestroomdelen wordt het bijna volledige stroomverbruik van een gemiddeld huishouden (3500 kWh) opgewekt. We hebben dus genoeg zonnestroomdelen voor het volledige verbruik van 50 huishoudens. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om maar een deel van uw verbruik via Wageningen op Zon opwekken. Meer opwekken dan uw eigen verbruik is niet aantrekkelijk omdat de belastingkorting dan vervalt. Op is op, toewijzing gaat op volgorde van inschrijving.

Geef op het inschrijfformulier aan hoeveel zonnestroomdelen u zou willen reserveren. Kent u mensen die mogelijk ook geïnteresseerd zijn in deelname brengt u ze dan a.u.b. op de hoogte dan kunnen we het project mogelijk dit jaar nog realiseren.