Samenwerking met Stichting Zonne-Energie Wageningen

Logo stichting zonne-energie WageningenCoöperatie Wageningen op Zon werkt nauw samen met en wordt ondersteund door Stichting Zonne-energie Wageningen. Een stichting waarin Wageningse bedrijven, instellingen, burgers en overheden, samenwerken om grootschalige realisatie van zonne-energie mogelijk te maken.  Stichting Zonne-energie Wageningen is opgericht in 2011 met als doel verschillende organisatorische, juridische en fiscale modellen te verkennen en daarmee bestaande barrières te slechten en investeringen in zonne-energie zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Een van deze modellen is het ‘postcoderoos’ model die gebruik maakt van de de ‘regeling verlaagd tarief energiebelasting’ waaraan coöperatie Wageningen op Zon werkt. De stichting heeft in het verleden diverse mogelijkheden onderzocht voor realisatie van zonne-energie op de daken van MARIN en ondersteund bij de realisatie van het zonne-energiesysteem dat in eigendom is van MARIN. Nu ondersteunt de stichting coöperatie Wageningen op Zon bij de realisatie van de zonnecentrale