Wat is de Regeling Verlaagd Tarief energiebelasting?

Per 1 januari 2014 komen leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren in aanmerking voor teruggave de energiebelasting op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. De belastingteruggave wordt verrekend met de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). De energieleverancier van het lid verrekent de belasting vervolgens met de Belastingdienst. Coöperatie Marin op Zon maakt geen gebruik van deze regeling.