Waterstofexcursie: op zoek naar ervaring met waterstof voor verwarming

watersof molekuulEen groep van 15 Wageningers -waaronder een bestuurder van onze coöperatie- heeft een bezoek gebracht aan Delft en Rozenburg om te leren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van waterstof voor de warmtetransitie. Mensen uit diverse wijken in Wageningen, allemaal met interesse hoe we de noodzakelijke warmtetransitie snel en succesvol kunnen realiseren. En met de vraag of en hoe we onze woningen duurzaam met waterstof kunnen verwarmen om ze van het aardgas af te krijgen. Lees verder

15 mei hoogste dagopbrengst sinds start

Vorige week woensdag op 15 mei  heeft onze zonnecentrale de hoogste dagopbrengst gehaald sinds de inbedrijfname. De dagopbrengst was 2103 kWh en een piekvermogen aan de wisselspanningskant van 236 kW. De productie van 2103 kWh op één dag is goed voor ongeveer 65% van het jaarlijks verbruik van een huishouden. Lees verder

Stand van zaken derde burgerzonnecentrale Marin op Zon -II

Na de 200 kW zonnecentrale van Coöperatie Wageningen op Zon en de 300 kW zonnecentrale van Coöperatie Marin op Zon is er op het dak van het Offshore Bassin nog ruimte voor een nieuwe burgerzonnecentrale van 250 kW die gerealiseerd gaat worden door Coöperatie Marin op Zon-II.

Inmiddels is de voorinschrijving voor de zonnestroomdelen overtekend. De de SDE+ subsidie van het rijk is toegekend. De subsidieaanvraag burgerparticipatie bij de provincie Gelderland is inmiddels ook toegekend. We verwachten dat we ook voor deze centrale een positieve businesscase kunnen opstellen. Als alle voorbereidingen op tijd kunnen worden afgerond, kan per 20 juni de definitieve inschrijving  plaatsvinden en kunnen de bouwwerkzaamheden dit najaar uitgevoerd worden.
De toewijzing van zonnestroomdelen geschiedt met voorrang aan medewerkers van Marin, dan met voorrang aan voorinschrijvers en op volgorde van datum van voorinschrijving.

Lees verder