OPBRENGST (actueel)

Niet alle browsers geven deze opbrengstpagina met actuele gegevens goed weer (o.a. Safari). In dat geval kunt u op de statische opbrengstpagina de periodieke update van de opbrengsten volgen. 

Op deze pagina ziet u de productiegegevens van de zonnecentrale vanaf 14 november 2017, de dag dat het monitoringsysteem functioneel werd. De zonnecentrale zelf is opgestart op 10 november 2017. U vindt hier de totale opbrengst en dag-, maand- en jaaropbrengstgrafieken.

Totale productie

Dagproductie

Maandproductie

Jaarproductie