Energiecooperaties vrijgesteld van capaciteitstarief netaansluiting

elektrakabelEnergieco√∂peraties die lokaal gebruik willen maken van de korting op de energiebelasting voor de leden, moeten de lokaal opgewekte duurzame stroom via een tweede aansluiting op het net zetten. De netbeheerders, verenigd in Netbeheer Nederland, hebben eind november 2013 met elkaar afgesproken deze aansluitingen te beschouwen als “zuiver terugleverende kleinverbruikaansluitingen”. Voor deze aansluitingen hoeft geen capaciteitstarief betaalt te worden, maar alleen het aansluittarief.