Opbrengst ondanks storing in juli boven verwachting

De zonnecentrale van Coöperatie Marin op Zon is in bedrijf sinds 10 november 2017. In totaal is tot en met november 2018  ruim 284.000 kWh geproduceerd. Ondanks de storing in juli is door het hoge zonaanbod dit jaar tot nu toe 10% boven de verwachte opbrengst bij gemiddelde zoninstraling geproduceerd. In totaal is het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 84 huishoudens opgewekt. Daarmee wordt naar verwachting ruim meer duurzame zonnestroom opgewekt dan dat al de 77 leden van de coöperatie jaarlijks gebruiken. De totale en actuele opbrengst is online te volgen op onze site. In onderstaande grafieken is de verwachte productie door het jaar heen (bij een gemiddeld zonaanbod) vergeleken met de actuele productie van onze zonnecentrale. Daaruit blijkt dat, dankzij het hoge zonaanbod dit jaar, de opbrengst van onze zonnecentrale, ondanks de storing, ruim boven verwachting is.
 grafiek opbrengst zonnecentrale 2018 cumulatief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grafiek opbrengst zonnecentrale 2018 maand