Een eigen netaansluiting voor de zonnecentrale

elektrakabelHet MARIN doet gevoelige wetenschappelijke metingen. Om zeker te zijn dat onze zonnecentrale geen enkele invloed heeft op het eigen elektriciteitsnet van MARIN en daarmee op de metingen maken we een eigen aansluiting voor onze zonnecentrale op het netwerk van Liander. Daarvoor moet er een kabel van 200 meter getrokken worden van de kop van de diepwatertank naar een trafohuisje van Liander in de Beekstraat. Deze aansluiting wordt nu in overleg met Liander verder uitgewerkt.

Netaansluiting wageningenopzon