De investeringssubsidie van de provincie is binnen!

logo_provincie_geldDe provincie heeft de investeringssubsidie toegekend voor ons zonne-energiesysteem bij het MARIN. Een bedrag van €76.500. Ongeveer €95 voor elk zonnestroomdeel. Als u zich ingeschreven heeft voor 10 zonnestroomdelen is er dus €950 subsidie toegekend die uw investering in zonnestroomdelen met 25% verlagen. Dat maakt uw investering rendabel!

Het gaat om een aanvraag die wij afgelopen zomer gedaan hebben in de regeling “Lokale hernieuwbare energieprojecten en participatie door natuurlijke personen”. Binnen deze regeling kunnen lokale initiatieven waarin minimaal 50 natuurlijke personen deelnemen met een financiële bijdrage een subsidie van 25% maximaal van de investeringskosten krijgen.