De energieproductie financieel

In het najaar van 2021 zagen we de energieprijs al fors oplopen en door de aanval op Oekraïne is die trend dit jaar voortgezet. Bij de financiële opbrengst van onze centrale gaat het om de gemiddelde groothandelsprijs vermenigvuldigd met een zogenaamde profiel- en onbalansfactor omdat zonnepanelen niet constant over het jaar leveren. Dat tarief wordt pas in april over het voorgaande jaar door onze SDE-subsidieverstrekker RVO bekend gemaakt. Het is de basis van de eindafrekening met zowel onze afnemer MARIN als onze subsidieverstrekker RVO. Het tijdstip van productie en het groothandelstarief op dat moment bepalen dus de waarde van onze zonnestroom en die waarde verschilt van de tarieven waarvoor je thuis stroom inkoopt.
Afgelopen jaren was het levertarief beneden de prijs die door RVO werd gegarandeerd (circa 11 cent /kWh). In 2022 lag dat levertarief duidelijk boven dat garantietarief.
Dit betekent dat we van RVO geen subsidie meer ontvangen en dat er een hogere rekening verstuurd gaat worden naar MARIN. We verwachten dat het eindresultaat voor de co-operatie hoger zal zijn dan de afgelopen jaren.