Categoriearchief: Nieuws

Opbrengst 2018 10% boven verwachting

 De zonnecentrale van Coöperatie Marin op Zon is in bedrijf sinds 10 november 2017. In totaal is in 2018  ruim 289.000 kWh geproduceerd, door het hoge zonaanbod in 2018 10% boven de verwachte opbrengst bij gemiddelde zoninstraling. In totaal is het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 96 huishoudens opgewekt. Daarmee wordt naar verwachting ruim meer duurzame zonnestroom opgewekt dan dat al de 78 leden van de coöperatie jaarlijks gebruiken. De totale en actuele opbrengst is online te volgen op onze site. In onderstaande grafieken is de verwachte productie door het jaar heen (bij een gemiddeld zonaanbod) vergeleken met de actuele productie van onze zonnecentrale. Daaruit blijkt dat, dankzij het hoge zonaanbod dit jaar, de opbrengst van onze zonnecentrale, ondanks de storing in juli, ruim boven verwachting is. Lees verder

Een derde zonnecentrale bij MARIN !

Vrijblijvende voorinschrijving is nu mogelijk.
Doe mee en zeg het voort!

Na de 200 kW zonnecentrale van Coöperatie Wageningen op Zon en de 300 kW zonnecentrale van Coöperatie Marin op Zon is er op het dak van het Offshore Bassin nog ruimte voor een nieuwe burgerzonnecentrale van 250 kW die gerealiseerd gaat worden door Coöperatie Marin op Zon–II. Burger kunnen zich nu vrijblijvend voorinschrijven op zonnestroomdelen van deze derde burgerzonnecentrale MOZ-II. De toewijzing van zonnestroomdelen geschiedt met voorrang aan medewerkers van Marin, dan met voorrang aan voorinschrijvers en op volgorde van datum van voorinschrijving.

Lees verder

Storing zonnecentrale verholpen

ir foto verdeelkast mozOp 2 Juli werden we geconfronteerd met storing in onze zonnecentrale. De temperatuur in de schakelkasten was dermate hoog opgelopen dat de centrale uitgeschakeld moest worden. Op de bijgaande infra rood foto is dat goed te zien. Leverancier SolarCentury onderzocht samen met hun kastenbouwer het probleem en kwam met een oplossing. Op 20 juli werden onder andere de groepenschakelaars vervangen door mespatroonhouders en werd ook de ventilatie van de kasten verbeterd. Daarna kon de centrale weer ingeschakeld worden. In totaal is dus drie weken productie (circa 36 MWh) verloren gegaan. Desondanks ziet het er naar uit dat we onze verwachte opbrengst dit jaar gaan halen. 25/09/2018/HvdB

Tweede burgerzonnecentrale bij MARIN !

MARIN heeft na de goede ervaringen met de eerste coöperatieve zonnecentrale een nieuw dak ter beschikking gesteld voor een nieuwe zonnecentrale. Hiervoor is een aparte projectcoöperatie Marin op Zon opgericht.

Begin dit jaar is de SDE+ subsidie voor deze zonnecentrale toegekend, daarnaast is ook provinciale subsidie toegekend. Alles is klaar gemaakt voor de definitieve inschrijving: juridische zaken, technische zaken, verzekeringen en een sluitende business case. Na een informatiemiddag half mei is de definitieve inschrijving opengesteld. Binnen een maand was op alle zonnestroomdelen ingeschreven die inmiddels allemaal zijn toegekend. In totaal nemen 78 huishoudens deel aan de zonnecentrale Marin op Zon waarvan 30 werknemers van Marin. De zonnecentrale zal dit najaar gebouwd worden. De centrale bestaat uit 1200 zonnestroomdelen en heeft een totaal vermogen van 300 kW en is daarmee groter dan de centrale van Wageningen op Zon. Lees verder

18 mei 2017 informatiemiddag zonnecentrale bij Marin

Het is zover. We zijn bijna klaar om de definitieve inschrijving voor de tweede zonnecentrale bij MARIN te kunnen starten. De investeringskosten en exploitatiekosten hebben we in beeld en de business case laat een aantrekkelijk rendement zien op uw investering in lokale duurzame energieopwekking. We leggen nu de laatste hand aan de deelnamedocumenten en de contracten met MARIN voor gebruik van het dak. 

Op donderdag 18 mei 2017 organiseren we een informatiemiddag over de deelname aan en de definitieve inschrijving voor de tweede coöperatieve zonnecentrale bij het MARIN voor diegenen die zich d.m.v. de voorinschrijving hebben aangemeld voor de aanschaf van Zonnestroomdelen in deze zonnecentrale.

Voorafgaand aan de informatiemiddag sturen we het informatiememorandum (waarin alle informatie over het project en uw deelname beschreven is), de deelnameovereenkomst en de statuten van de coöperatie toe.

MARIN medewerkers hebben voorrang bij de definitieve inschrijving op de 1200 beschikbare zonnestroomdelen. Daarna wordt de definitieve inschrijving opengesteld voor de overige inschrijvers waarbij toekenning plaats vindt op volgorde van datum van voorinschrijving.