Auteursarchief: FrankZegers

Storing zonnecentrale verholpen

ir foto verdeelkast mozOp 2 Juli werden we geconfronteerd met storing in onze zonnecentrale. De temperatuur in de schakelkasten was dermate hoog opgelopen dat de centrale uitgeschakeld moest worden. Op de bijgaande infra rood foto is dat goed te zien. Leverancier SolarCentury onderzocht samen met hun kastenbouwer het probleem en kwam met een oplossing. Op 20 juli werden onder andere de groepenschakelaars vervangen door mespatroonhouders en werd ook de ventilatie van de kasten verbeterd. Daarna kon de centrale weer ingeschakeld worden. In totaal is dus drie weken productie (circa 36 MWh) verloren gegaan. Desondanks ziet het er naar uit dat we onze verwachte opbrengst dit jaar gaan halen. 25/09/2018/HvdB

Tweede burgerzonnecentrale bij MARIN !

MARIN heeft na de goede ervaringen met de eerste coöperatieve zonnecentrale een nieuw dak ter beschikking gesteld voor een nieuwe zonnecentrale. Hiervoor is een aparte projectcoöperatie Marin op Zon opgericht.

Begin dit jaar is de SDE+ subsidie voor deze zonnecentrale toegekend, daarnaast is ook provinciale subsidie toegekend. Alles is klaar gemaakt voor de definitieve inschrijving: juridische zaken, technische zaken, verzekeringen en een sluitende business case. Na een informatiemiddag half mei is de definitieve inschrijving opengesteld. Binnen een maand was op alle zonnestroomdelen ingeschreven die inmiddels allemaal zijn toegekend. In totaal nemen 78 huishoudens deel aan de zonnecentrale Marin op Zon waarvan 30 werknemers van Marin. De zonnecentrale zal dit najaar gebouwd worden. De centrale bestaat uit 1200 zonnestroomdelen en heeft een totaal vermogen van 300 kW en is daarmee groter dan de centrale van Wageningen op Zon. Lees verder

18 mei 2017 informatiemiddag zonnecentrale bij Marin

Het is zover. We zijn bijna klaar om de definitieve inschrijving voor de tweede zonnecentrale bij MARIN te kunnen starten. De investeringskosten en exploitatiekosten hebben we in beeld en de business case laat een aantrekkelijk rendement zien op uw investering in lokale duurzame energieopwekking. We leggen nu de laatste hand aan de deelnamedocumenten en de contracten met MARIN voor gebruik van het dak. 

Op donderdag 18 mei 2017 organiseren we een informatiemiddag over de deelname aan en de definitieve inschrijving voor de tweede coöperatieve zonnecentrale bij het MARIN voor diegenen die zich d.m.v. de voorinschrijving hebben aangemeld voor de aanschaf van Zonnestroomdelen in deze zonnecentrale.

Voorafgaand aan de informatiemiddag sturen we het informatiememorandum (waarin alle informatie over het project en uw deelname beschreven is), de deelnameovereenkomst en de statuten van de coöperatie toe.

MARIN medewerkers hebben voorrang bij de definitieve inschrijving op de 1200 beschikbare zonnestroomdelen. Daarna wordt de definitieve inschrijving opengesteld voor de overige inschrijvers waarbij toekenning plaats vindt op volgorde van datum van voorinschrijving.

Een nieuwe zonnecentrale bij Marin

Vorig jaar hebben we al bericht dat MARIN een nieuw dak ter beschikking stelt voor een nieuwe zonnecentrale. Hiervoor is een nieuwe projectcoöperatie Marin op Zon opgericht.

Begin dit jaar is de SDE+ subsidie voor deze zonnecentrale toegekend! De subsidie burgerparticipatie van de provincie was al eerder toegekend. We maken nu alles klaar voor de definitieve inschrijving: juridische zaken (opstalrecht, deelname-overeenkomsten), technische zaken (offerteaanvragen voor de zonnecentrale), verzekeringen en een sluitende business case. We verwachten dat we in april een informatiebijeenkomst kunnen houden en dat de definitieve inschrijving dan open gaat. Vanaf de zomer of het najaar hopen we dan de zonnecentrale in bedrijf gaat.

 

Opbrengst in het eerste productiejaar 12% hoger dan verwacht

kWhDe zonnecentrale van Coöperatie Wageningen op Zon is in bedrijf sinds 29 september 2015. Tot en met eind september 2016 is in totaal bijna 190.000 kWh geproduceerd. Dat is meer dan 20.000 kWh (12%) boven de verwachte opbrengst voor een jaar met gemiddelde zoninstraling. De totale en actuele opbrengst is online te volgen op onze site. In onderstaande grafieken is de verwachte productie door het jaar heen (bij een gemiddeld zonaanbod) vergeleken met de actuele productie van onze zonnecentrale. Daaruit blijkt dat de opbrengst van onze zonnecentrale boven verwachting is. Lees verder